Job Application: VIDEO EDITOR

Title: VIDEO EDITOR

Fields marked with an asterisk (*) must be filled out before submitting.

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Thời gian làm việc:
– Văn Phòng: 9H00 Đến 18H00
– Bán hàng/Dịch vụ/CSKH: 9H00 đến 21H00 (chia ca)
– Kĩ thuật: 9H00 đến 20H00
Trình độ ngôn ngữ tiếng Anh Giao tiếp được
Không giao tiếp được
Thu nhập mong muốn:
Vì sao bạn muốn ứng tuyển vị trí này?

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên ứng viên: *
Giới tính: * Nam
Nữ
Ngày sinh: *
Nơi sinh: *
CMND: *
Tình trạng hôn nhân: * Đã kết hôn
Độc thân
Địa chỉ hiện tại: *
Địa chỉ Email: *
Điện thoại di động: *
Chiều cao:
Cân nặng:

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Hệ:
Trường:
Ngành:
Chứng chỉ khác (nếu có)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Bạn đã có kinh nghiệm làm việc đối với vị trí ứng tuyển trước đây chưa? * Chưa có kinh nghiệm
Đã có kinh nghiệm
Bạn vẫn còn đang đi học và kiếm việc làm thêm để tăng kinh nghiệm và thu nhập? * Vẫn còn đang học
Không, Tôi muốn có việc làm ổn định

Đính kèm

Hồ sơ cá nhân (.doc hoặc .pdf)
Hinh ảnh (bắt buộc) (.jpg hoặc .png – kích cỡ dưới 2MB): *
*Lưu ý: Hồ sơ photo không cần công chứng, chỉ nhận hồ sơ công chứng khi vào làm việc chính thức.